تجارت الکترونیک، وعده های تحقق‌نیافته تا پایان سال 1386

هر چند وظیفه اصلی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۶۷/ ت ۲۵۵۹۸  مورخ  ۶/۵/۸۱  به عهده وزارت بازرگانی می باشد ولی برای وزارت خانه های دیگر  نیز تکالیفی تعیین شده از جمله موضوعات تکلیف شده به دولت می توان به موارد زیر اشاره نمود .

۱- آگاه سازی و آموزش (شامل آموزش و فرهنگ سازی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز)

۲- زیر ساخت های حقوقی و قانونی ( هماهنگی برای تسهیل در زیرساختهای قانونی )

۳- زیر ساخت های فنی و امنیتی (ارتباطات - امنیت مبادلات الکترونیکی - کدینک کالاهاو...)

۴- بانکداری الکترونیکی ( بانکداری نوین - پرداخت و دریافت الکترونیکی و...  )

۵ - خدمات دولت الکترونیکی (  دولت الکترونیکی در داخل و خارج از مرزها و...)

۶-  ترابری و لجستیک ( حمل و نقل کالا - گمرگ - بیمه و... )

از عنوان تکالیف اینکه هر کدام از آنها به عهده چه وزارت خانه ای بوده مطلب روشن و واضح می باشد . امید است که تا دیر نشده مسئولین چاره ای اندیشیده و عزم خود را برای راه اندازی و استقرار زیرساخت های مورد نیاز این قانون جدی نموده و زمینه بهره مندی مردم عزیز کشورمان از آثار این نوع تجارت ایجاد نمایند بی شک اگر فواید این طرح را بیشتر از طرح تحول اقتصادی دولت ندانیم کمتر از آن نیست ازن قانون در صورت راه اندازی ارزش افزوده جدیدی برای حتی عامه مردم ایجاد می نماید که ارزش آن خیلی بیشتر از هر طرح دیگری است .

/ 0 نظر / 4 بازدید