بدافزار استاکس نت ۳۰ هزار کامپیوتر را در ایران آلوده ساخته است

بد افزار استاکس نت Stuxnet  خطرناکترین ویروس رایانه ای

کارشناسان می گویند که استاکس نت Stuxnet  با بدافزارهای معمولی کامپیوتری که سالهاست به اینترنت آسیب می رساند بکلی متفاوت است.
Stuxnet که نخستین بار چند ماه پیش هویت آن فاش شد صرفا تجهیزات صنعتی ساخت زیمنس را هدف می گیرد که برای کنترل خطوط لوله نفت، نیروگاههای برق، تاسیسات اتمی و دیگر سایت های بزرگ صنعتی از آنها استفاده می شود.
گرچه معلوم نیست که ایران هدف اصلی باشد - زیرا آلودگی در اندونزی، پاکستان، هند، و نقاطی دیگر نیز گزارش شده است - اما ناظران امورایمنی کامپیوتری، شمار کامپیوترهای آلوده ایران را نا متجانس می دانند.
با توجه به پیچیدگی این کرم کامپیوتری، و سیستم های صنعتی مشخصی را که در هدف دارد ، بسیاری از کارشناسان حمله آن را احتمالا کار یک دولت می دانند تا هکرهای مستقل.
خبرگزاری مهر روز شنبه اظهارات رضا تقی پور بالا ترین مقام در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نقل کرد که گفته است نفوذ و آسیب این کرم جاسوسی در سیستم های دولتی جدی نیست، و کم و بیش متوقف شده است. اما اظهارات محمود لیائی، یک مقام دولتی دیگر در وزارت صنایع و معادن نیز نقل شده است که می گوید ۳۰ هزار کامپیوتر آلوده شده است، و این کرم  بخشی از یک جنگ الکترونیکی علیه ایران است.

Scanning for computer virus

/ 0 نظر / 5 بازدید