رهنمودها و پیامهای کوتاه مدیریتی

۱۱- اگر در نقش رهبر، از کارکنان خواهان کار با ارزش هستید، با آنان صادق باشید.

۱۲- یک مدیرباید تصمیم های سخت و استوار بگیرد.

۱۳- به مدیر جدید فرصت دهید تا کارایی خود را اثبات کند.

۱۴- کایزن ( بهبود مستمر ) سبب می شود تا چرخه ی بهبود تضمین گردد.

۱۵- همواره در کارها برای کمک به کارکنان زیر مجموعه خود و همکاران پیشقدم شوید.

۱۶- از این عبارت استفاده کنید :مرا در جریان امور قرار بده تاببینم چگونه کمک کنم.

۱۷- با هم بودن آغاز است. با هم ماندن پیشرفت است. باهم کار کردن موفقیت.

۱۸- مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید تا از میان آن ها درستی زاییده شود.

۱۹- مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها باعث افزایش روحیه آن ها می شود.

۲۰-موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند.

۲۱- تمرکز فکری خود را از روی گذشته، به حال و آینده سوق دهید.

۲۲- چیزی که امروز نو است فردا روز کهنه به حساب می آید.

۲۳- بزرگی را به کسی نمی بخشند، خود باید آن را بدست آورید.

۲۴- دلایل شکست را ابتدا باید در خود جستجو کنیم.

۲۵- برنده : اشتباه کردم.   بازنده  : تقصیر من نبود.

۲۶- به زیر دستان خود آموزش دهید، به ایشان اعتماد کنید .

۲۷- سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.

۲۸- اگر دنبال فرصت ها بگردیم، چند برابر می شوند.

۲۹- آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.

۳۰- یک مدیر باید به هنگام آموزش کارکنان معیارهای سختی بکار گیرد.

۳۱- بدون داشتن کارکنان شایسته و آموزش دیده نمی توان کار ها را تفویض کرد.

۳۲-  خشنودی شغلی و تعهد کارکنان در کار،  امری حیاتی و بنیادی است.

۳۳- تمام تلاش های مدیریت در دوکلمه خلاصه می شود : رضایت مشتری .

۳۴- آن چه انجام می دهید، بنویسید. به آن چه می نویسید، عمل کنید.

۳۵- هر از گاهی بهتر است در دسترس کارمندان تان نباشید.

۳۶- اگرتلقین کنید نمی توانید، انجام ساده ترین کارها نیزازعهده ی شما خارج است.

۳۷- خوشبخت ترین موجود، کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.

۳۸- بهترین مردم، سودمند ترین آن ها به حال دیگران است.

۳۹- یک مدیر باید بتواند سریع تر از کارکنانش بیاندیشد و عمل کند.

۴۰- از مخالفت نهراسید، بادبادک هنگامی بالا می رود که با باد مخالف رو به رو شود.

۴۱- از کارمندانبخواهید با مشکلات شان و راه حل های پیشنهادی خود پیش شما بیایند.

۴۲- در میان بهم ریختگی به دنبال سادگی بگردید.

۴۳-کاغذها و وسایل بدون استفاده خود را مرتباً دور بریزید.

۴۴- هیچ سازمان یا شرکتی قادر نیست با مهارت های یک نفر رشد کند.

۴۵- قصد و مقصد هر تجارت، خلق و حفظ مشتری است.

۴۶- هرگز قدرت یک مشتری ناراضی را دست کم نگیرید.

۴۷- ایجاد اهداف مشترک، مصالحه  از جمله روش های مدیریتی تعارض هستند.

۴۸- قبل از ایجاد تغییر، نظر کارکنان را جویا شوید.

۴۹- خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است.

۵۰- مخارج بیهوده را قطع کنیدو این طرز تفکر را برای وقت خود نیز به کار بگیرید.

۵۱- دشواری آینده در این است که با ان چه ما به آن عادت کرده ایم، تفاوت دارد.

۵۲- مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع جهالت است.

۵۳- مردم به ماهیگیری میپردازند وهیچگاه درک نمیکنند که پی چه ماهی ای هستند.

۵۴- فوریت زمان را دقیقاً با تاریخ و ساعت مشخص کنید.

 

۵۵- تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری است.

/ 0 نظر / 13 بازدید