پست های ارسال شده در تیر سال 1388

در حوزه ICT با معیار های جدید مانند آمادگی الکترونیکی و دیجیتالی وضع وخیم تر است

با توسعه و نفوذ فناوری و ارتباطات سالانه شاخصهای جدید و نوینی برای سنجش میزان و رتبه کشورها در حوزه  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید