پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

امیدهایی برای برگشت به مسیر توسعه کشور از شاهراه فناوری اطلاعات و ارتباطات

در روزهای اخیر انتخاب وزیر جدید وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بارقه ای از امید در اهالی صنعت و صنف این ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید