پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

تاکید مقام معظم رهبری بر توجه جدی تر دولت به اجرای کامل و مستمر سیاستهای اصل 44

مقام معظم رهبری مجددا بر اجرای کامل و مستمر سیاستهای اصل 44 تاکید فرمودند امیدواریم دولت محترم در راستای ولایت پذیری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید