پست های ارسال شده در آدر سال 1389

سمینار چالش ها و موانع کنونی توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در ایران

سمینار چالش ها و موانع کنونی توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در ایران در هفته پژوهش و فناوری در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید

توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی: توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود   رییس سازمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید