پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

ضرورت حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری الکامپ 90 کشور

  گفتگو با عیسی نجفی در خصوص نمایشگاه الکامپ منبع انتشار :روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور   عیسی نجفی، رئیس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید