پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنیVIII-نمونه سوالات امتحان

1-     تعریف و مفهوم ارائه 2-     تعریف  سامانه یا سیستم ارائه  و عوامل اصلی آن و محیط آن 3-     انواع ارائه از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید