پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی اینترنت (تکلیف درس مهندسی اینترنت )

                       قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی اینترنت ضمن تبریک ایام خجسته شعبانیه و با ارزوی سلامتی  و توفیق روز افزون ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 39 بازدید

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو

51-  توصیف تغییرات موجود در فاز نگهداری نرم افزار ، چهار نوع تغییر شامل                                                                i.      تصحیح به رفع خطاهای احتمالی                                                              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار دو – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان نیمسال دوم سال تحصیلی 9293 عیسی نجفی   1-      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید