ارکان اصلی برنامه مدیریت بازار

سیستم اطلاعات بازاریابی شامل افراد، تجهیزات و روشهای جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و توزیع به موقع اطلاعات صحیح به تصمیم گیرندگان بازاریابی است.

 

ارکان اصلی برنامه مدیریت بازار عبارتند از :

۱-جمع‌آوری اطلاعات

در این مرحله اطلاعات مورد نیاز شامل پاسخ به پرسش های متدوال و علایق مشتریان و فروشندگان و وضعیت رقبا و بازارهای جدیدو ... جمع آوری می شود.

۲- تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات یا درحین جمع‌آوری اطلاعات (بسته به نوع اطلاعات استخراج شده و برنامه کاری طراحی شده) می‌بایست به طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخت

۳- برنامه‌ریزی و کنترل

با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و با توجه به اهداف و مقتضیات شرکت به طراحی مناسب برای آن سازمان می‌پردازیم

۴- اجرا

برترین برنامه‌ریزی  تدوین شده  اگر درست اجرا نشود هیچ‌گونه ارزشی نخواهد داشت. بنابراین مراحل قبلی و مرحله اجراء لازم و ملزوم یکدیگرند وجود سه مرحله اول بدون مرحله اجراء بی فاید و وجود مرحله اجراء بدون مراحل قبلی بی معنی است. 

/ 0 نظر / 4 بازدید