پدرخوانده‌ای جدید برای صنف رایانه در کشور متولد شد!

پدرخوانده‌ای جدید برای صنف رایانه در کشور متولد شد!
عیسی نجفی*
صفار هرندی وزیر ارشاد با استناد به مصوبه سال 1375شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مکاتبه‌ای از معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور درخواست نمود تا من‌بعد بدون مجوز وزارت ارشاد از ثبت هر گونه شرکت و موسسه غیرتجاری با موضوعات تولید یا پدید آوردن نرم‌افزار رسانه‌ای یا چندرسانه‌ای و انتشار CD و DVD و شبکه‌‌های اطلاع‌رسانی و... پرهیز نمایند.

هر چند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با محصولات فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های نوین رایانه‌ای بوده که قطعا موردی بدور از شبهه می‌باشد ولی برداشت ادارات ثبت شرکت‌ها از مکاتبه وزارت ارشاد برای مستند به دستورالعمل ابلاغی ریاست سازمان ثبت اسناد کشور دائر بر لزوم اخذ مجوز ثبت یا تغییرات برای کلیه شرکت‌های رایانه‌ای از وزارت ارشاد قلمداد شده است که به نظر می‌رسد برداشت ابلاغی ثبت و اسناد با مکاتبه اقای وزیر مغایر می‌باشد ولی با تماس‌های برقرار شده با متولیان امور فناوری و رسانه‌‌های دیجیتال وزارت یاد شده مشخص گردید که وزارت یاد شده بخشنامه فوق را برای کلیه ‌فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای تعمیم داده است و لذا از تاریخ 7/10/87 ادارات ثبت شرکت‌ها کلیه مراجعین ثبت یا تغییرات در موضوع، سرمایه، هیئت مدیره، ... شرکت‌های رایانه‌ای را به ادارات کل ارشاد در استان معرفی می‌نمایند تا پس از اخذ مجوز ثبت شرکت با موضوع تجاری رایانه‌ای از وزارت ارشاد مجددا برای انجام تشریفات ثبت شرکت یا اصلاح موضوع و... به ادارات ثبت شرکت‌ها مراجعه نمایند.

این دستور وزیر محترم ارشاد که ابلاغ آن از جانب ریاست ثبت اسناد کشور، متقاضیان ثبت شرکت به هویت و شخصیت حقوقی رایانه‌ای و تولید نرم‌افزار و یا انجام تغییرات در آن را با سردرگمی مجبور به مراجعه به ادارات کل ارشاد استان‌ها می‌نماید به دلائل زیر غیرقانونی و مغایر با قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مصوب دی ماه 1379 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مرتبط با موضوع مصوب هیئت وزیران و سایر قوانین موجود می‌باشد:

1- مصوبه 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با موضوع فعالیت‌های رسانه‌ای بوده نمی‌توان آن را به موضوع فعالیت‌های تجاری مجاز رایانه‌ای که ماهیتا فعالیتی غیررسانه‌ای است تعمیم داد.

2- ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تصریح می‌نماید که به منظور نظم بخشی و سازماندهی فعالیت‌های تجاری مجاز رایانه‌ای «نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها» تشکیل می‌گردد. سازمان‌های نظام صنفی رایانه‌ای متولی نظم بخشی و ساماندهی به کلیه فعالیت‌های تجاری مجاز رایانه‌ای در استان‌ها می‌باشد. و با وجود ابلاغ این قانون و ابلاغ قانون تجارت الکترونیک و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، این اقدام وزارت یاد شده مغایر با مفاد قوانین مصوب مجلس و نصح صریح قوانین یاد شده می‌باشد و ابلاغ آن نیز از جانب معاونت معاون قوه قضائیه و تعمیم آن به شرکت‌های رایانه‌ای فاقد وجاهت قانونی بوده و نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

3- قانون حمایت از حقوق پدید آوردگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران تکالیف مرتبط با وزارت ارشاد را به وضوح تبیین نموده‌اند استناد وزیر ارشاد به مصوبه سال 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نقض قانون مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرائی مواد 2و17 قانون یاد شده مصوب 1382 هیئت وزیران سوال برانگیز است.

فارغ از شائبه سیاسی بودن این اقدام که احتمالا بدور از انتظار نیز نیست و قطعا وزارت ارشاد برای آن دلائل قانع کننده‌ای خواهد داشت ولی وزیر محترم ارشاد با ایجاد محدودیت برای شرکت‌های تجاری رایانه‌ای در حالی برای پدرخواندگی این صنف پیشگام شده که هنوز پرونده ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت سابق و وزارت بازرگانی و ... دائر بر پدرخواندگی این صنف بسته نشده است.

این بخشنامه وزارت ارشاد در حال حاضر خود موجباب بروز نارضایتی و بی نظمی و نابسامانی‌های جدیدی را برای صنف ایجاد نموده است و قطعا وزارت ارشاد علاوه بر دخالت در حریم وظایف دستگاه‌های دیگر، می‌بایست تشکیلات عریض و طویلی را برای امکان پاسخگویی به متقاضیان این فرایند دست و پاگیر ایجاد نماید که این خود باز ناقض سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

لذا امیدواریم در روز‌های آینده وزارت ارشاد در اقدامی شایسته با انتشار دستورالعملی شائبه تعمیم مصوبه شورای عالی انفورماتیک در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای رسانه‌ای به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اصلاح و از نقض اشکار قوانی مصوب مجلس و آیین‌نامه مرتبط خودداری نماید.
البته نباید هنوز از نیت خیرخواهانه وزارت ارشاد اما برداشت اشتباه ریاست سازمان و ثبت و اسناد کشور و تعمیم این بخشنامه به فعالیت‌های تجاری مجاز رایانه‌ای و غیررسانه‌ای ناامید شد.
-----------------------------------------------------------
* رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

آخرین عنوان‌های مرتبط:
11/10/87 » آخرین نشست شورای مرکزی دوره اول نظام صنفی
25/9/87 » اطلاعیه نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص قطعی اخیر اینترنت
28/8/87 » انتخاب رییس نظام صنفی تا عید طول می‌کشد

/ 0 نظر / 4 بازدید