توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از ایجاد یک هماهنگی کارا و اثربخش  بین تمامی سازمان‌های موجود در زنجیره تامین کلا یا خدمات به ‌ منظور فراهم‌سازی محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان یا مصرف کنندگان نهایی. با پیدایش و نفوذ تجارت الکترونیک مفهوم جدیدی از ترکیب دو موضوع مدیریت کسب و کار الکترونیکی و مدیریت زنجیره تأمین با عنوان مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی متولد  یافته است.

ظهور فناوری اطلاعات فرصتهایی را برای شرکت‌ها و بنگاههای کسب و کار فراهم نمود که زنجیره تأمین خود را کارا تر نمایند. در حالیکه جنبه‌های عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین همچنان در حال پژوهش و بررسی است، یکی از سئوالات بدون پاسخ در این حوزه این است که چگونه می‌توان در محیط نامعین زنجیره تأمین،‌ استراتژی مناسب توسعه داد.

/ 0 نظر / 4 بازدید