مخاطرات (ریسک ها) در تجارت الکترونیک

در بازار سنتی یا  خرده فروشی سنتی، خریدارانریسک استفاده و پرداخت از طریق  کارت های اعتباری خود را در فروشگاه های معمولی می پذیرند زیرا آنهامیتوانند کالای مورد معامله را ببینند و لمس کنند و راجع به فروشگاه و کالا و فروشنده در نزد خودداوری کنند. اما در فضای مجازی در بستر  اینترنت بدون آن نشانه های فیزیکی که در فروشگاه  سنتی قابل مشاهده و لمس می نمود ، قطعا انجام خرید یا معامله و پرداخت وجه کالایی که هنوز تحویل نشده است و بنا است اط طریق پست یا هر عامل توزیع دیگر در موعدی معین در محل تعیین شده تحویل خریدار گردد ، برای خریداران خیلی مشکل تراز شرایط خرید سنتی است و پذیرش این مخاطره برای مشتری یا خریدار  در گرو میزان اعتمادی است که سیستم تجاری مورد استفاده برای فروشگاه مجازی یا اینترنتی برای او به ارمغان می آورد به عبارتی مشتری باید تشخیص دهد که سیسم چقدر می تواند امنیت خاطر او را جلب نماید تا او مبادرت به خرید یا معامله نماید . اما در اینترنت خطرات فقط محدود و محصور به پرداخت اینترنتی(مقوله مالی ) و یا سایر مخاطرات عملیات تجاری نیست و بلکه خطرات امنیتی مهم  دیگری نیز که بی توجهی به آن می تواند اثار زیانباری در بر داشته باشد خود نمایی می کنند، که به دو مورد آز آنها اشاره می نمائیم.

افشای غیر مجاز 

وقتی تراکنش معامله بصورت باز و بدونامنیت و کد گذاری مناسب به اینترنت ارسال می شود، هکر ها خواهند توانست این تراکنشرا جهت بدست آوردن اطلاعات حساس مشتریان از جمله خصوصیات و مشخصات  شخصی و یا شماره های کارتاعتباری استراق سمع کنند. . که موضوع می تواند اثار زیانباری نظیر برداشت غیر مجاز از حساب شخص یا ایجاد تعهدات مالی بعدی برای شخص به اطلاع او ایجاد نماید که ممکن است منجر گرفتاری های اساسی برا فرد گردد.

دستکاری غیر مجاز 

یک رقیب یا یک مشتری ناراضی ممکن استبتواند پس از نفوذ در لایه های امنیتی وب سایت یا پرتال فروشگاه مجازی  شما ، تغییرات یا اختلالاتی در آن ایجاد نماید ، که  باعث از کار افتادن سرویس دهی بهمشتریان بالقوه سایتتان شود. یا اینکه اعتبار و حیثیت شما را مخدوش نماید.

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید