در آستانه روز جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد

با سلام با تبریک عید سعید فطر در آستانه روز جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و  اقتصاد با ذکر نکاتی در زمینه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بلعکس به شرح بندهای زیر در روزهای آینده در صدد آسیب شناسی و ذکر نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها در این حوزه خواهیم بود.

اقتصاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 • دسترسی سریع شهروندان به شبکه اینترنت پرسرعت پیشنیاز اصلی توسعه دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک ، توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش
 • توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات و نقش آن در  رشد جهشی ایران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، توسعه پست و پست بانک و ارتقاء نقش آنها در میزان رضایتمندی  مردم،
 • تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اقتباس از سیاستهای اصل 44
  • خصوصی سازی
  • پرداختن به مباحث حاکمیتی و رها کردن تصدی گری
  • تجدیدساختار در سطح وزارتخانه و تقویت و حمایت از تشکل های صنفی و افزایش سهم آنها در پروژه های ملی
 • اهداف کلان در وزارت ارتباطات :  توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به "اقتصاد دانش بنیان"
  •  برای گذر از مدار کشورهای توسعه نیافته به توسعه یافته، "اقتصاد منبع بنیان" را باید پشت سر کذاشته و به "اقتصاد دانش بنیان" رسید
 • نقش وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت، مسایل آموزشی، علمی، فنی و غیره به نحویکه بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان و مردم امکان خدمت رسانی در بستر مبادلات الکترونیکی میسر شود.
 • چگونه فاصله خود را با میزان توسعه یافتگی کشورهای مجاور و پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمتر کنیم چگونه می توانیم در گذر زمان حداقل با سرعت آنها یا سریع تر از آنها حرکت کنیم.  تا از آنها عقب نمانیم.
 • مقام و رتبه فعلی کشورمان در توسعه یافتگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشورها در رده ای است؟
 • نقش وزارت اطلاعات و ارتباطات در تحقق جنبش نرم افزاری و کسب جایگاه ممتاز منطقه ای
 • نقش فرصتهای موجود نظیر موقعیت جغرافیایی مناسب، جمعیت جوان و با استعداد و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در توسعه  حوزه  ICT , IT
 • نقش هزینه های ارتباطات اینترنتی و پرسرعت ارزان قیمت در توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش
 • نقش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم در توسعه اقتصاد
 • تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • .  رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کنندة فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • .  تعمیق سرمایه (افزایش چگالی سرمایه در مقیاس کلان )
  • .  رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • در شرق آسیا، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه از لحاظ تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اهمیت بیشتری می‌شود. امروزه، 28 درصد از صادرات تولیدی این منطقه را کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک قابل توجهی به رشد تولیدخالص داخلی (GDP) کرده است.
 • توزیع منافع (در مورد منافع حاصل از نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی توزیع این منافع میان گروه‌های ذینفع مباحث مختلفی مطرح است که در زیر به اختصار توضیح داده می‌شوند.)
  • تولید کنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقابل مصرف کنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات (موفقیت اقتصادی استثنائی برخی تولید کنندگان عمدة فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل شرق آسیا و ایرلند، در طول دهة گذشته باعث توجه زیادی به تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی شده‌است. از طرف دیگر،‌ کاهش قیمت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد رفاه بیشتری برای مصرف کنندگان این محصولات شده‌است)
  • نوآوران فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقابل اقتباس کنندگان آن (اگرچه کشورهای در حال توسعه در حال حاضر در جذب فناوری اطلاعات و ارتباطات با فاصلة زیادی بعد از کشورهای پیشرفته قرار دارند، ولی هزینه‌های فرصت کمتر برای تغییر وضعیت از فناوری اطلاعات و ارتباطات قدیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید آنان را قادر می‌سازد تا از تجارب کشورهای پیشرفته در این راه استفاده کنند و جذب فناوری را از ابتدا و به صورت جهشی (در مقابل طی مسیرهای تاریخی) انجام دهند.)

 

 •  با شاخصهای جدید ارزیابی کشور ها در توسعه یافتکی در حوزه ICT  (آمادگی الکترونیکی و آمادگی دیجیتالی ) کشورمان در چه رتبه ای قرار گرفته است ؟
  • میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی در کشور در حال حاضر در چه وضعیتی است؟
 • نیروی انسانی ماهر در مقابل غیرماهر
  • شواهد از کشورهای مختلف نشان می‌دهند که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به مهارت نیروی انسانی بسیار حساس است و تقاضای بالائی را برای نیروی کار ماهر در مقابل نیروی کار کمتر ماهر ایجاد می‌کند و تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در دستمزدها به وجود می‌آورد
 • عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی
  • هزینة فناوری اطلاعات و ارتباطات:  تعمیق سرمایة فناوری اطلاعات و ارتباطات  (افزایش چگالی سرمایه در مقیاس کلان - تعمیق سرمایه گذاری به مفهوم کلان آن مربوط به رشد سریعتر میزان سرمایه در تولید نسبت به نیروی کار است ) یک نیروی محرک برای رشد اقتصادی بوده‌است. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی از لحاظ سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات محدودیت دارند. در حالی که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه با سرعتی معادل دو برابر میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افزایش یافت، ولی همچنان این کشورها از نظر هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی با فاصلة بسیار زیادی بعد از کشورهای توسعه یافته قرار دارند.
  • سرمایه‌گذاریها و هزینه‌های عملیاتی بالا: تولید خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری کارای آن وابستگی زیادی به چارچوب زیرساختاری فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه دارای زیرساختارهای اطلاعاتی و ارتباطی مناسب نیستند، ‌در نتیجه خدمات ارائه شده در این کشورها محدود و گران است. اصلاحات قوانین در بخش مخابرات و ارتباطات راه‌دور می‌تواند نقش مهمی در گسترش رقابت و تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بازی کند که این امر به نوبة خود باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود.
  • کمبود سرمایة انسانی: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری مناسب آن وابسته به نیروی انسانی ماهر است. مطالعات نشان می‌دهند که تفاوت در میزان تولید و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف مربوط به سطوح توسعة انسانی آنها می‌باشد. فناوریهائی از قبیل اینترنت با توجه به ذخایر سرمایه‌ای و انسانی کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده‌اند. بنابراین، ارائة فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشورهای درحال توسعه که نیروی ماهر کمتری دارند به هزینه‌های تطبیق‌دهی بیشتری منجر شده‌است. این هزینه‌ها در ابتدا تاثیر عکس در رشد بهره‌وری می‌گذارند ولی زمانی که این فناوری جدید توسط جامعه جذب شد رشد بهره‌وری اصلاح می شود.

 

 • کاستیهای موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون چهارم توسعه و تدابیر لازم برای جبران کاستی ها در برنامه پنجم
 • در حلیکه تاپایان سال 86 حجمی از تعاملات و مبادلات سنتی می بایست در بستر مبادلات الکترونیکی به وقوع می پیوست علات اختلال در حوزه آیا متوجه مخابرات هم بوده ؟
 • با توجه نقش حصول اطمینان مردم از امنیت اطلاعات در مبادلات الکترونیکی مخابرات به چه میزانی در این حوزه سرمایه گذاری نموده؟
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چرخه فعالیت های اقتصادی 

o         امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به منظور افزایش سرعت و کارایی و دقت در فعالیت های مختلف اقتصادی در سازمانها و بنگاه های مختلفو در نتیجه بالا بردن بهره وری بر کسی پوشیده نیست. بیش از دو دهه است اما

§          دو پدیده جهانی شدن و انقلاب اطلاعاتی تعریف جدیدی به مفاهیم و فعالیت های اقتصادی بخشیده اند و از همین نقطه اقتصاد نوین متولد و پا به عرصه اقتصاد کشورها گذاشته است .

§          ICT از یک سو در بازار کالاها و خدمات به عنوان محصول یا ستاده در بخش صنایع تولیدی ورود پیدا کرده است و از طرف دیگر در بازار نهاده ها به عنوان عامل مهم نقشی اساسی ایفاء می کند.

 

 • توسعه فناوریهای نوآورانه به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی پیوند محکم و انکارناپذیری دارد
 • فناوری اطلاعات اقتصاد جهانی را به حرکت درمی آورد
 •  
 • تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار
 • علم اقتصاد همانند سایر علوم تحت تأثیر تغییر و تحولات عصر خود قرار می­گیرد. عصر حاضر، عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. بازارهای مالی در اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. سابقه به کارگیری (ICT) در فعالیت های بازار های مالی و به خصوص بازار سهام به بیش از 150سال پیش برمی­گردد.
 • برخی در دنیا نظام جمهوری اسلامی ایران را به ناکارآمدی و اشراف نداشتن به منابع اطلاعاتی منتسب می کنند که با استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات بعنوان عامل پیشران می توانیم این چالش ها را از پیش رو برداریم.

 

/ 2 نظر / 51 بازدید

با سلام وبلاگ جالبی است ولی اگر مطالب را به گونه ای جذاب تر ارائه دهی حتما موفق تر می شوی؟به ما هم سر بزن.

حسن

اگه کسی سلیقه خرج بده چیزای خوبی درست میکنه اینم یکی از با سلیقه هاست http://ezdevaj11.persianblog.ir/ ازدواج موقت