در حوزه فناوری مسوولان چشم اندازی جاه طلبانه تر ترسیم کنند

در تدوین برنامه قانون پنجم توسعه در حوزه فناوری مسوولان چشم اندازی جاه طلبانه تر ترسیم کنند

منبع انتشار : روزنامه فناوران اطلاعات
منبع اصلی : عیسی نجفی
 

اصل مقاله را از روزنامه فناوران اطلاعات در این لینک بخوانید

/ 0 نظر / 4 بازدید