صندوق های صدقات از مهرماه هوشمند می شوند : باز هم ما ودیگران

قسمتی از خبر را بخوانید.

http://www.omidnews.ir/dindex.asp?id=28385

صندوق های صدقات از مهرماه هوشمند می شوند. معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد: در راستای اعتمادسازی بیشتر، صندوقهای صدقات معابر، الکترونیکی شده و تخلیه آنها به روش مکانیکی و بدون دخالت دست صورت می‌گیرد. به گزارش مرکز خبری امید، سعید ستاری در توضیح بیشتر تغییرات صندوق‌های صدقات افزود: با استفاده از روش‌های الکترونیکی، صندوق‌های هوشمند صدقات، جایگزین صندوق‌های فعلی می‌شود و بدین ترتیب، خیران و مردم با انداختن وجه در داخل صندوق می‌توانند رسید آن را دریافت کنند. وی ادامه داد: همچنین در صورتی که افراد تمایل به پرداخت تنها قسمتی از پول خود را داشته باشند، می‌توانند با وارد کردن مبلغ مورد نظر، مابقی وجه را همراه با رسید از صندوق دریافت کنند که این کار در مورد مسکوکات نیز قابل اعمال است. معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: با این اقدام، اطلاعات صندوق در مورد وجوه واریزی و برداشتی ثبت می شود.   گرچه کاربرد فناوریهای جدید از جمله هوشمند سازی فعالیتهای موجود روزمرء به جهت ارتقاء‌ بهره وری و راندمان سیستمها و تسهیل ارزیابی و کنترل فرآیندها امری لازم و پسندیده می باشد و در قوانین و برنامه های موجود مانند برنامه چهارم  و چشم اندازها  نظام جمهوری اسلامی نیز تکالیفی برای مجریان و برنامه ریزان برای توسعه و فراگیر نمودن رشد خدمات نوین الکترونیکی از جمله  خدمات دولت الکترونیکی  و بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و ... تعیین و مشخص گردیده است .  اما آنچه جالب می باشد ظاهرا می باید در توسعه خدمات دولت الکترونیکی حجم قابل توجهی از تراکنشهای بانکی و گردش پول نقد می بایست به سمت تراکنشهای بانکی الکترونیکی  و گردش پول الکترونیکی رهنمون شود ولی متاسفانه بر اساس خبر منتشره  سیاست کمیته امداد برخلاف  چشم اندازها و برنامه ها ی تدوین شده وابلاغ شده  می باشد به چند دلیل ما نمی دانیم که چرا دیگران باید مجار باشند تا با برداشت غلط از قوانین به ترفند استفاده از واژه های کلیدی  مانند هوشمند سازی و خدمات الکترونیکی بر خلاف جهت حرکت تعیین شده حرکت نماید . پاسخ به  سوالات زیر می تواند ضرورت تایید یا ملغی نمودن طرح فوق را مشخص نماید. 1-      هزینه ارتقاء وضعیت سنتی موجود جمع آوری صدقات چقدر می باشد ؟ 2-      این هزینه سنگین را چه کسی پرداخت می نماید؟ آیا مردم خیر پرداخت می نمایند؟ 3-      آیا خیرین به متولیان کمیته امداد اجازه مصرف صدقات را خارج از مسیر کمک مستقیم به مستمندان داده اند. 4-   آیا هزینه کاربرد فناوری جدید صندوق هوشمند صدقات را دولت پرداخت می نماید؟ اگر بله چرا دولت همت نمی گمارد این بودجه را برای رشد پرداخت و دریافت یا بانکداری و پول الکترونیکی  نماید. 5-   آیا بهتر نبود بجای این کار فرآیند جمع آوری  صدقات از مردم  خیر مهندسی مجدد می گردید و از روشهای الکترونیکی  موجود و در بستر و زیر ساخت شبکه ای ملی  استفاده می شد. 6-   گفته شده است صندوق صدقات جدید به مردم رسید نیز تحویل خواهند داد هزینه صدور این رسید مثلا برای صدقه پرداختی به میزان مثلا پکصد تومان چقدر است. آیا ممکنه صدقه پرداختی حتی کفاف هم پوشانی هزینه ثبت و سازماندهی تراکنش را ننماید؟ 7-   وقتی سیاست  دولت به سمت کاهش حجم و ترافیک تراکشنهای دریافت و پرداخت پول فیزیکی است  آیا بهتر نبود مثلا از فناوری موبایل پرداخت یا پرداخت الکترونیکی یا هر فناوری جدید در بسترملی  استفاده می شد؟  ظاهرا با ضریب نفوذ موبایل در ایران اگر درست باشد اکثریت مطلق افراد دارای موبایل می باشند و به اینترنت جهانی یا ملی دسترسی دارند.  البته شاید اکثر افرادی مبادرت  به صدقه دادن می نماید در سنین خاصی هستند و قاعدتا اکثرا دارای موبایل می باشند. 8-   آیا بهتر نیست کمیته امدا در سال نوآوری و شکوفایی بند و بساط  صندوق های صدقات را جمع آوری نموده و با نو اندیشی به فناوری جدید برای جمع آوری صدقات وحتی توزیع آن مبادرت نماید در پایان ضمن ارج نهادن به تفکر متولیان کمیته امنداد  در اتخاذ تصمیم برای تغییر و تحول  در مکانیزم جمع آوری صدقات توصیه می نمایم تا حالا که ضرورت تغییرو تحول را درک نموده اند ضرورت استفاده از فناوری جدید و بروزتر و بهنگام تر  را نیز درک نموده  و از هزینه کرد برای فرآیندی که منسوخ یا در حال منسوخ شدن است پرهیز نمایند.   آنچه در پایان قابل ذکر می باشد قصه ما و دیگران است .   ما از جمعیت عوام هستیم و دیگران از جمعیت خواص ! خواص فکر می کنند آنچه خود فهیمده اند کاملا درست است و با ما کاری ندارند!

/ 0 نظر / 12 بازدید