انتظارات از رییس آینده سازمان نظام صنفی کشور

 

 

 

در آستانه برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی دور دوم :

 انتظارات از رییس آینده سازمان نظام صنفی کشور

منبع انتشار :روزنامه فناوران اطلاعات منبع اصلی :عیسی نجفی

/ 0 نظر / 4 بازدید