قابل توجه دانشجویان درس مبانی فناوری اطلاعات

نمونه سوالات امتحانی درس مبانی فناوری اطلاعات

1-      تعریف داده ، اطلاعات و دانش و تفاوت بین آنها

 • داده ها حقایقی خام یا توضیحاتی ابتدایی از اشیاء ، رویدادها ، فعالیتها و تراکنشها هستند که جمع آوری ، ثبت ، ذخیره و دسته بندی میشوند اما سازماندگی نشده اند تا حامل معنای خاصی باشند
 • اطلاعات مجموعه ای حقایق سازمان یافته هستند ، به شیوه های که برای دریافت کننده معنادار هشتند
 • دانش اطلاعاتی است که سازماندهی و پردازش شده اند تا حامل آگاهی ، تجارب یا مهارتی باشد که بتوان آن را برای حا یک مشاله یا فرایند کاری به کار برد
 • خصویت مطلوب اطلاعات با کیفیت شامل دقت ، کامل بودن ، انعطاف پذیری ، قابلیت اعتماد ، ارتباط ، زمان بندی ، قابلیت اعتبار سنجی ، دسترس پذیری است
 • بینش از تلفیق دانش های گوناگون بینش حاصل می شود . اگر کسی بتواند رابطه میان دانش های گوناگون را کشف کند و قانونمندی هایی را که نیاز به مطالعه میان رشته ای دارد کشف کند به حکمت دست می یابد .
 • اطلاعات ویژه : هر یک از طبقات اطلاعات -  یعنی داده ، اطلاعات ، دانش و حکمت اگر به صورت دست اول باشند اطلاعات ویژه نامیده می اطلاعات ویژه به طبقاتی از اطلاعات گفته می شود که در اختیار افراد معدود یا سازمان خاصی باشند . 

2-      فناوری و فناوری اطلاعات چیست ؟ توضیح دهید

3-      سیر تکامل عصر اطلاعات را توصیف نمائید

4-      علم و فناوری اطلاعات را تعریف و یا همدیگر مقایسه نمائید

5-      انواع اطلاعات را نامبرده و در رابطه با هر کدام توضیح دهید

6-      سازمانها فناوری اطلاعات در چه زمینه های بیشتر مورد استفاده قرار می دهند

 • امور پردازش اطلاعات – تصمیم گیری – اشتراک اطلاعات – نوآوری

7-      شاخص های عصر اطلاعاتی فرآیند کار – بهره وری – راندمان را توصیف نمائید

8-      مهندسی مجدد را تعریف و توصیف نمائید

9-      در مبحث فناوری اطلاعات در رابطهب با مفاهیم زیر توضیح دهید

 • ارتباطات / کامپیوترها و انواع آن /  آگاهی

10-   عبارت زیر را تعریف نمائید

 • سخت افزار / نرم افزار / سیستم / سیستم اطلاعاتی
 • ارتباطات دیتا
 • شبکه مخابراتی

11-   نرم افزارهای کاربردی و سیستم را توصیف نمائید؟

12-   نرم افزارها یا برنامه های  کنترل سیستم را تعریف و بیان نمائید  برای چه منظوری به کاربرد برده میشوند

13-   در رابطه با فناوری اطلاعات و عملکردهای آن نامبرده برده و دو مرود را به انتخاب خودتان توصیف نمائید؟

 • دریافت دیتا و اطلاعات -   پردازش – تولید اطلاعات جدید – ذخیره اطلاعات و بازیابی – بازیابی – ارسال

14-   کسب و کار الکترونیکی  و تجارت الکترونیکی را تعریف نمائید؟

 • به تمامی فعالیتهایی که یک شرکت برای خرید و فروش محصولات و خدمات خود با استفاده از رایانه ها و فناوریهای ارتباطی انجام میدهد ، بازرگانی الکترونیک( e-business ) یا کسب و کار الکترونیکی گفته می شود. در معنی گسترده تر ، بازرگانی الکترونیک دربردارنده تمامی فعالیتهای مرتبط مانند خرید و فروش آنلاین ، تکنیک های افزایش فروش به کمک اتوماسیون ، مدیریت چرخه تامین کالا ،Supply-Chain Management تبلیغات وب و مدیریت سفارشات می باشد.
 •  تجارت الکترونیک ( e-commerce ) به معنی خرید و فروش کالا و خدمات در اینترنت است. بر اساس این تعریف ، تجارت الکترونیک بخشی از بازرگانی الکترونیک می باشد.

15-   اینترانت ، اکسترانت و اینترنت را تعریف نمائید؟

 • کسب و کار الکترونیکی عمدتاً روی سیستمهای فیزیکی تکیه دارد. شبکه‌های اینترانت ( Intranet ) و اکسترانت (Extranet) از جمله این سیستمها هستند که بر اساس تکنولوژی مبتنی بر اینترنت Internet  ساخته شده‌اند.
 •  اینترانت و اکسترانت برخلاف اینترنت فقط به وسیله افراد و یا سازمانهای خاصی قابل دسترسی هستند.
 •  اینترانتها دسترسی را محدود به افرادی در داخل یک سازمان می‌کنند که ممکن است به اینترانت بیرونی دسترسی نداشته باشند.
 • اکسترانتها شبکه‌هایی هستند که سازمانها را با یک هدف مشترک برای مثال مشتریان, عرضه‌کنندگان و دیگر شرکای بازرگانی به هم ارتباط می‌دهند.
 •  اکسترانتها به مقدار زیادی جریان اطلاعات را در فعالیتهای بازرگانی الکترونیکی متمرکز بر مدیریت یا تولید, تسهیل و تسریع می‌کنند.

16-   بازاریابی الکترونیکی را تعریف نمائید؟

 • بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای جدید فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد. در واقع باید گفت که اینترنت، به عنوان نقش اصلی تسهیل کننده تجارت الکترونیک ، اصول پایه ای تجارت را دچار تغییر و تحول کرده است. یکی از اصول فعالیت های تجاری که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، بازاریابی است

17-   ارتباطات را تعریف نموده و اجزاء اصلی آن را نامبرده و در هر کدام از اجزاء توضیح دهید

18-   جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی تعریف و ویژگیهای آنها ذکر و با همدیگر مقایسه نمایید

19-   چه عواملی در بر توسعه فناوری اطلاعات موثر بوده اند ؟

20-   از دیدگاه اقای بیل گیتز تفاوت ماکروسافت و جنرال موتورز در توسعه چگونه بیان شده است؟

21-   حداقل دو دیدگاه در رابطه با جامعه اطلاعاتی را ذکر و توضیح دهید

22-   حداقل دو مورد از دگرگونی اجتماعی در عصر انفجار اطلاعات را ذکر و توصیف نمایید

23-    منشاء تغییرات را نامبرده و حداقل 5 مورد از عوامل تغییر در ذکر نمایید

24-   سیر تحول جوامع بشری را دسته بندی و جامعه اطلاعاتی را توصیف نمائید

25-    در رابطه با جامعه اطلاعاتی عبارت یا کلمات مناسب را در محلهای نقطه چنین درج نمائید

 • جامعه ................. بر پایه اقتصاد مبتنی بر اطلاعات  در مقابل اقتصاد مبتنی بر ...........
 • جامعه .................. بر پایه تغییرات شغلی و ایجاد مشاغل مبتنی بر اطلاعات
 • جامعه اطلاعاتی مبتنی بر .......... اطلاعاتی که مکانهای مختلف را به هم وصل میکند و تاثیر بر زمان و مکان را می رساند.
 • ارزشهای اطلاعاتی جایگزین ارزشهای ....... شده اند
 • فعالیتهای  کاری بیشتر در ...................  است تا در تولید صنعتی یا کشاورزی.
 • شاخصهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و روشهای مدیریت و سازماندهی ........... گریده اند.
 • ”.................. ارتباطی“ بیان کنندة شبکه‌هایی است که به طور فیزیکی انتقال و ارتباط را تأمین می‌کنند و بیشتر ناظر به وجه سخت‌افزاری تحقق جامعة اطلاعاتی است.
 • "......................." بیشتر ناظر به اندیشة خلاق و خبرگی متخصصان، اندیشمندان و فنّاورانی است که بازیابی، پردازش و فراورش دانشرا به عهده دارند.
 • "........................" بیشتر ناظر به محیط حقوقی و پیمان‌های مناسبی است که نحوة ارتباط و همزیستی داده‌های مختلف و کاربری آنها را مهیا می‌سازد.
 •  

26-   در مدل  UNDP  توسعه فناوری اطلاعات مولفه محتوا و کاربرد زا تعریف و توصیف نمایید

27-   در مدل  UNDP  توسعه فناوری اطلاعات مولفه توسعه نهاد را توصیف و در رابطه  SME  و  Incubator  توضیح دهید

28-   عصر اطلاعا ت را تعریف و شکاف دیجیتالی ( Digital  Divide )  را توصیف نمائید

29-   در رابطه با نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد و تاثیر ان بر تولید ناخالص داخلی ، بهبود وضعیت اقتصادی ، ساختارهای اقتصادی توضیح دهید

30-   در رابطه با آموزش و تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش توضیح دهید

31-   اجزای یک سیستم آموزش را ذکر و در رابطبه با نقش فناوری اطلاعات در آنها توضیح دهید

32-   آموزش الکترونیکی را تعریف و انواع و طبقات آنرا بیان نمایید

33-   در رابطه با سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی توضیح و انواع آنرا را ذکر نمایید

34-   ویژگیهای اصلی آموزش الکترونیکی را بیان و توصیف نمائید

35-   در رابطه با دانشگاه مجازی ، مدرسه مجازی  و ساختار آنها توضیح دهید

36-   در رابطه با عبارت " کارهای فیزیکی به ماشینها واگذار می شود.لذا ایجاد و ارتقای مهارتهای کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است. " در محل نقطه چین عبارت زیر کلمه با عبارت مناسب را حدس زده و درج نمائید

 • .....................  شدن سطح وظایف واگذار شده به انسانها

37-   در رابطه با دورکاران  ( Teleworkers) توضیح و دسته بندی آنها را ذکر نماید

38-   عبارت  " خانه های هوشمند Intelligent  Home " اشاره به کدام دسته از زمینه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد توضیح دهید

39-   در مبحث فناوری اطلاعات و ارتباط آن با تولید مراحل  یا چرخه مشتری تا مشتری را توصیف نمائید؟

40-   در  ارتباط با مبحث فناوری اطلاعات و تولید  یا برنامه ریزی فرآیندها مفهوم رویکرد متنوع و کاربرد هوش مصنوعی را توصیف نمائید؟

41-   در مبحث فناوری اطلاعات در برنامه ریزی و کنترل تولید عبارات کنترل موجودی ، کنترل عملیات تولید ، کنترل جریان مواد را توصیف نمائید؟

42-   در صنعت مفهوم تولید یکپارچه مبتنی بر کامپیوتر چیست ؟

 • تولید یکپارچه مبتنی بر کامپیوتر به معنی کاربرد کامپیوتر وبهره گیری از شبکه های ارتباطی در کلیة فعالیتهای داخل یک کارخانه  می باشد

43-   در مبحث نقش فناوری اطلاعات در تولید بخش صنایع عبارت " کسب و کار یکپارچه مبتنی بر کامپیوتر " یا CIB (Computer integrated  business) را با ذکر یک مثال توصیف نمائید

44-   در رابطه با اصطلاح JIT(just in time)  و نقش فناوری اطلاعات در تحقق وضعیت فوق توضیح دهید

45-   در مبحث کاربرد فناوری اطلاعات در تولید عبارات زیر را توصیف نماید

 • هوشمند سازی فرایندها
 • امکان همکاری نزدیک با شرکا در کلیه فعالیتهای تولیدی
 • افزایش بهره وری تولید، و توان رقابت در  جهان

46-   در رابطه با سیستم جامع برنامه ریزی  منابع سازمان یا ERP= Enterprise Resource Planning توضیح دهید

 • یک سیستم اطلاعاتی است

47-   اینترنت چیست ؟ توضیح دهید و اجزاء آنرا ذکر نمائید

48-    در رابطه با اصطلاحات یا واژه های زیر  توضیح دهید

 • IP
 • ISP
 • Next Generation Internet-NGI

49-   آدرس های اینترنتی و فرمت  آنرا را توصیف نمائید و در رابطه با مفهوم عبارت  مشخصه سطح بالا(top-level specification) یک نشانی اینترنتی  توضیح دهید؟

50-   در ارتباط با خدمات ارائه شده در اینترنت عی=بارت زیر را توصیف نمائید

 • خدمات وب
 • جستجو
 • همکاری الکترونیکی
 • HTML
 • Web Site
 • Home Page

51-    WWW  و  Internet را توصیف نمائید

52-    در رابطه با عبارت زیر توضیح دهید

 • URL(Uniform Resource Locator)
 • Surfing
 • HTTP
 • حریم اینترنت
 • Cookie

53-   عوامل موثر بر کاهش سرعت اینترنت را ذکر نمائید

54-   در مبحث امنیت در فضای اینترنت مفاهیم زیر را توضیح دهید

 • رمزنگاری
 • گواهینامه دیجیتال
 • حفاظ امنیتی

55-   دررابطه با اجزای  فناوری  توضیح دهید

 • فن افزار -  انسان افزار - اطلاعات افزار  -  سازمان افزار

56-   در رابطه با مولفه های فناوری اطلاعات توضیح دهید

57-   چرخه حیات فناورییها را توصیف نمائید

58-   در رابطه با مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح داده و فناوری اطلاعات و ارتباطات را با همدگیر مقایشه نمایید

59-   حداقل ده مورد از زمینه های فناوری اطلاعات را نامبرده و در رابطه با چهار مورد از انها توضیح دهید

60-   مولفه های یک سیستم اطلاعاتی

 • سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه اده ، شبکه ، قوانی و افراد

61-   اجزای فناوری  را نامبرده و در رابطه با هر کدام توضیح دهید

62-   موتور محرکه فناوری اطلاعات

63-   UNDP  و عناصر آن

64-   فناوری مولد

65-   تجارت الکترونیکی و چهار مدل اصلی آن

66-   دولت الکترونیکی و انواع مدلهای آن

67-   شهر الکترونیکی تعریف ، مزایا ، موانع

68-   بانکداری الکترنیکی ،پولی الکترونیکی ،  کارت های بانکی

69-   دور کاری فواید ، مزایا و  انواع

70-   نقش نیروی کار فناوری اطلاعات در توسعه کشورها

71-   اقتصاد دیجیتال

72-   سواد اطلاعاتی و خصوصیات فرد دارای سواد اطلاعاتی

73-   سازمان مجازی

74-   سیستم های اطلاعاتی

75-   جرائم اینترنتی هکرها یا نفوذگرها

76-   آمادگی الکترونیکی تعریف و مولفه ها

77-   امنیت اطلاعات ، رایانه ها

78-   نوآوری  و انواع آن

79-   خلاقیت  و انواع آن

80-   تجاری سازی

81-   کارافرینی و انواع آن

82-   تعداد 10 مورد  از وظایف عمومی یک سیستم  عامل را بیان نمائید؟

83-   برنامه های نظارت بر امنیت و کمکی از سری نرم افزارهای سیستمی را توصیف نمائید

84-   در رابطه با بسته های نرم افزاری و مجوز و ثبت آن  توضیح دهید؟

85-   سیستم های باز و نرم افزارهای متن باز را توصیف نمائید؟

86-   طبقه بندی زبان های برنامه سازی را ذکر و توصیف نمائید

87-   در رابطه با پایگاه داده ها توضیح دهید و به جهت مکانی یا موقعیتی طبقات آنرا را بیان نمائید

 • متمرکز – توزیع شده

88-   در رابطه با طراحی مفهومی پایگاه داده ها توضیح دهید

 • نحوه گروه بندی عناصر داده ها در پایگاه داده ها را مشخص می نماید .....

89-   اجزای یک  DBMS  را ذکر نمائید

 • مدل داده ای / زبان تعریف داده ها / زبان عملیات در داده / دیکشنری داده ها

90-   مولفه های اصلی یک سیستم ارتباط از راه دور را ذکر نمائید

 • سخت افزار – رسانه ارتباطی – شبکه های ارتباطی – نرم ازفزار ارتباطی – ارائه کننده تسهیلات انتقال داده - پروتکلهای ارتباطی – کاربردهای ارتباطی

91-   در مبحث رسانه ارتباط از راه دور مفاهیم زیر را توضیح دهید

 • سیگنال انالوگ
 • سیگنال دیجیتال

92-   انواع رسانه ها و کانالهای ارتباطی مبحث انتقال داده ها را بیان نمائید

 • رسانه کابلی ( سیسم زوجی به هم تابیده  – کابل هم محور کواکسیل – کابل فیبر نوری
 • رسانه فراگیر ( Broad cast  ) –ماهواره – مایکروویو

93-   در رابطه با مشخصات رسانه های ارتباطی توضیح دهید

 • سرعت انتقال – شیوه ارسال – دقت ارسال

94-   شبکه ها را تعریف و انواع آنرا نام ببیرد

95-   واقعیت مجازی چیست ؟

96-   سلسلمه مراتب و گاه های معماری فناوری اطلاعات را بیان و توضیح دهید

97-   مسائل اخلاقی اصلی مرتبط با فناوری اطلاعات را ذکر نمائید و بیان نمایئد که هر کدام در چه شرایطی نمایان یا نقض میشوند؟

 • محرمانگی ، دقت ، دارایی ( فکری ) ، دسترسی پذیری

98-   تهدیدات پیش روی فناوری اطلاعات را بیان نمائید؟

 • داده ها ، سخت افزارها ، نرم افزارها معمولا تحت تهدید عوامل خارجی و داخلی می باشند ...
 •  

99-   در رابطه با سیستم فایلینگ سنتی و مشکلات آن توضیح دهید

100-  دسته بندی انواع اصلی شبکه ها را بیان و شرح دهید

 • LAN – WAN

101-  مبانی آرایش و دستیابی به داده را شرح دهید

 • فایل ( رکوردها ،  فیلد . بایت . بیت )

102-  نیروی کاری فناوری اطلاعات را تعریف نمائید

 • نیروی کاراصلی IT شامل مشاغلی است که در توسعه فنّاوری اطلاعات مهم بوده و درمرکــز تنگناها یا کمبودهای مهارتی IT قراردارند وشامل چهارحرفه: دانشمندان رایـــانه، مهندسیــن رایانه، تحلیلگران سیستم وبرنامه‌نویسان کامپیوتر هستند.

103-  طبقه بندی نیروی کاری  IT  را ذکر نمائید

 • مفهوم پرداز: کســی که راجــع به طبیعت محصولات رایانه‌ای تفکـر وآن‌ را ترسیــم می کند شبیه:

                                                               i.      کارآفرین / طراح محصول / پژوهشگر / تحلیل گر سیستم / معمار سیستم

 • پشتیبــــانی کننده: کسی که تحــــویل، راه‌اندازی، نگهداری وتعمیر یک محصـــول IT را به‌عهده دارد شبیه:

                                                               i.      مشاور سیستم / کارشناس امور مشتری / متخصص نگهداری سخت افزار / راه انداز شبکه / مدیر شبکه

 • توسعهدهنده: کسی که شناسایی، طراحی، ســــاخت وآزمایش یک محصول IT را به‌ عهده دارد شبیه:

                                                               i.      طراح سیستم / برنامه نویس / مهندس نرم افزار / طراح ریز پردازنده / آزمایشگر

 • اصلاح کننده: کسی که یک محصـــول IT را اصلاح و تکمیل می کند شبیه:

                                                               i.      مدیر پایگاه اطلاعاتی / مهندس نرم افزار  / مهندس رایانه / برنامه نویس

104-  Career Space  »  کنسرسیومی از یازده شرکت معتبرICT شامل : BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia و ..  مهارتهای مورد نیاز ICT را به  چند طبقه تقسیم می کند بیان نمایید

 • 1-توسعه و مدیریت پایگاههای اطلاعاتی       2)رسانه دیجیتال
 • 3) توسعه کاربردها        4)طراحی شبکه های ارتباطی  5)مهندسی ارتباطات دیتا
 • 6) مهندسی اینترنت 7) مدیریت و توسعة وب         8) مستندسازی فنی                            
 • 9) پشتیبانی فنی             10) مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی
 • 11)مدیریت و طراحی شبکه   12)مدیریت ICT   13) طراحی محصول

105-  معماری اطلاعاتی در یک سازمان را توصیف نمایید

 •  

106-  اجزای یک سیستمهای  TPS را بیان و شرح دهید

107-  MIS را تعریف و اجزای ان را بیان نمائید

108-  DSS  چیست و انواع آ«

109-  مراحل عملکرد یک CPU  در کامپیوتر  را بیان و توضیح دهید

110-  اجزای یک شبکه کامپیوتری را بیان و شرح دهید

 • منطقی – فیزیکی
 •  

111-  در رابطه با  OSI  و TCP/IP  توضیح و شرح دهید

112-  انواع سخت افزارهای مورد استفاده در یک شبکه کامپیوتری را بیان و شرح دهید

 • Hub: اتصال کامپیوترهای مختلف را به یکدیگر ممکن می‌سازد به گونه‌ای که در آن واحد فقط یک لینک ارتباطی را برقرار می‌کند( انواع مختلف  پسیو ، اکتیو و هوشمند)
 • Switch: وسیله‌ای است که اطلاعات دریافتی روی پورت ورودی را به مقصد موردنظر آدرس ‌دهی و ارسال می‌کند در این صورت امکان وجود چند ارتباط همزمان وجود دارد
 • Repeater : برای تقویت سیگنالهای ارتباطی بکار می‌رودو منجر به افزایش طول کابلها می‌شود
 • Bridge  : شبیه تکرار کننده است با این تفاوت که فقط سیگنالها را به کامپیوتر موردنظر ارسال می‌کند
 • Router : مسیر مناسب را برای  ارسال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر پیدا می‌کند
 •  Gateway: مسیریابی بین دو شبکه با پروتکل‌های متفاوت که عمل ترجمه پروتکل‌ها را هم انجام می‌دهد
 • NIC : کارت واسط شبکه که روی کامپیوتر قرار می‌گیرد
 • Modem:  برای تبدیل اطلاعات آنالوگ به دیجیتال و بالعکس استفاده می‌شود
 •  

113-

/ 1 نظر / 223 بازدید
borzuyi

با سلام استاد با این همه سوال و وقت کم اصلا نمیرسیم بخوانیم بعضی از مطالب جدید بود تا حالا نشنیده بودیم