مهندسی مجدد Reengineering

 

 

 

عبارت است از طراحی مجدد و ریشه ای فرآیندها کسب و کار به منظور کسب موفقیتهای عمده در کاهش هزینه ها ، در ارائه بهتر خدمات و در زمان  . مهندسی مججد در نوع خود یک ساختار سازمانی نیست ، اما راهی  مناسب و موثر برای اجرای یک استراتژی است . مهندسی تلاش دارد تا شرکت را از بند قوانین  و رویه های  کهنه و پوسیده رها سازد.

/ 0 نظر / 4 بازدید