موانع ساختاری توسعه بانکداری الکترونیکی

 دکتر رمضانعلی صادق زاده  دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

هنوز تردید دارید یا قبول کرده اید؟ می ترسید یا بی صبرانه انتظارش را می کشید؟ بانکداری الکترونیکی را می گویم. به هر شکل که درباره آن فکر می کنید. مطمئن باشید که شما تنها نیستید. این نوع دغدغه ها ، ترسها و تریدیها پیش از این نیز در باره ورود سایر فناوریها وجود داشته است.

منبع انتشار : ماهنامه بانکداری الکترونیکی

ادامه مطلب را از این لینک بخوانید.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید