اجزاء و منابع انسانی در ساختار سازمانی بنگاه تجارت الکترونیک

 

1-  ارتباط با مشتریان : ارتباطات با مشتریان الکترونیکی و مکانیزه شده و  نیازهای مشتریان تشخیص  و رضایت مشتریان جلب  می شود.

این راه کار دارای بخشهای زیر است:


بازاریابی اینترنتی (eMarketing)
فروش اینترنتی (
eSales)
پشتیبانی اینترنتی (
eSupport)
مدیریت ارتباط با مشتریان (eCRM)

2- ارتباط با کارمندان :  ارتباط با کارمندان، شرکای تجاری، سهامداران و... به صورت الکترونیکی مدیریت می شود و دارای بخشهای زیر است:


مدیریت منابع انسانی (Human Resources)
مدیریت ارتباط با شرکاء (ePRM)

3- ارتباط با تامین کنندگان : ارتباط با تامین کنندگانِ مواد اولیه و دیگر اشخاصی که ورودی به کسب و کار محسوب می شوند ، الکترونیکی مدیریت می شود.


4- تماس بخش فروش با مشتریان : ارتباط با مشتریان توسط متولیان فروش از طریق و رویکرد زیر انجام می گیرد.

 مدیریت چرخه فروش
بهبود پیش بینی ها و گزارشات
بررسی راندمان کاری فروش
بررسی بازگشت سرمایه (ROI) در فعالیتهای فروش

۵- تماس پشتیبانی با مشتریان (Support CRM)


دسترسی به تاریخچه مشتریان
بررسی وضعیت رضایت مندی مشتریان

۶- مدیریت سفارشات مکانیزه  :

روند بررسی عملیات سفارش و پیگیری
بررسی وضعیت تامین موجودی
بررسی زنجیره تامین برای بهترین تاریخ ارسال

۷- برنامه ریزی تولید :

 

تشخیص محصولات دردسترس
کاهش هزینه های سربار
برنامه ریزی منابع و مصالح

۸- تهیه و تدارک الکترونیکی

  کنترل هویت درخواست دهندگان
قدرت بخشیدن به ارتباط با تامین کنندگان
بررسی وضعیت بودجه
لحاظ کردن روشهای مختلف بیمه و مالیات

 

 

۸-

 

/ 0 نظر / 11 بازدید