# درس_اصول_مدیریت_و_برنامه_ریزی_راهبردی_فناوی_اطلاعا

قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فاوا درنیمسال اول 1393

1-               در بعد مفهوم سازمان و مدیریت کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟ مدیریت عملی است که به صورت آگاهانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید