# شیوه

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی:مراحل آماده سازی ارائه VI

مرحله ششم آماده سازی ارائه کتبی :تنظیم ساختار سه بخشی 1- تاریخ شروع فعالیت هشتم اردیبهشت  92 2- تاریخ پایان دوازدهم ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 33 بازدید