# مدیریت_استراتژیک

سرانجام سونامی تغییرات در دوران دولت نهم در ایران Change Management &

مقدمهاگر هدف هر سازمانی یا کشوری را با دیدگاه های جدید  اقتصادی و اجتماعی ، حداکثرکردن (منفعت فردی و عمومی  یا هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید