# مهندسی_نرم_افزار_ii

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو

51-  توصیف تغییرات موجود در فاز نگهداری نرم افزار ، چهار نوع تغییر شامل                                                                i.      تصحیح به رفع خطاهای احتمالی                                                              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید