# همت_مضاعف_کار_مضاعف

کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا ) کشور

در سال همت مضاعف ،  کار مضاعف  آیا کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد

قسمت پایانی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ،  کار مضاعف  متولیان می  باشد.سال جاری با تدبیر مقام معظم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید