# erp

سیستم های مورد نیاز برنامه ریزی منابع سازمان - ERP

  موضوع ردیف حسابداری مالی ( دفترداری) 1 دریافت و پرداخت 2 مدیریت اموال و حسابداری اموال 3 حسابداری بهای تمام شده ( اصول پذیرفته شده ) 4 بودجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید