قابل توجه دانشجویان عزیز درس استراتژیهای کسب و کار های الکترونیکی

لطفا لینک ها یا مقالات زیر را مطالعه نمایید

http://www.slideshare.net/waky/chap-05-ebusiness-strategy
http://www.learnebusiness.com/ebusiness-strategy-definition.html
لینک های زیر را بررسی نمایید و استراتژیهای کسب و کار الکترونیکی آنها را با هم مقایسه نمایید
/ 0 نظر / 34 بازدید