نظریه‏های انگیزش در علم مدیریت

ü سلسله‏مراتب نیازهای مازلو را اکثراً شنیده‏اید و پیرامون آن ممکن است بحث و بررسی نیز داشته‏اید.

ابراهام مازلو روانشناسی بود که مطالعاتش در زمینة انگیزش بر روی سلسله‏مراتب نیازها بود. تئوری او مبتنی بر چهار پیش‏فرض است :

الف )  تنها یک نیاز ارضا‏نشده می‏تواند بر رفتار تأثیر بگذارد و یک نیاز ارضاشده، برانگیزاننده نیست.

ب )  نیازهای افراد به‏ترتیب اولویت مرتب شده‏اند.

ج )  یک فرد حداقل مقداری از هر سطح نیاز را ارضا خواهدکرد، قبل از اینکه نیاز سطح بعدی را احساس کند.

د )  اگر رضایتمندی فرد از سطح نیاز برآورده نگردد، نیاز ارضانشده بار دیگر دارای اولویت خواهد بود.

 

سلسله‏مراتب نیازها از نظر «مازلو»

 

تحلیل :  با توجه به نگاه از پایین به بالا در سلسلة نیازها، مثلاً کار باید کارکرد معیشتی داشته‏باشد، کارکرد ایمنی داشته‏باشد. کار باید بعد از 30 سال به ما احساس آرامش بدهد، اگر نتوانسته‏ایم این شرایط را فراهم کنیم، شعار داده‏ایم، زیرا اولین نیازهای انسان را تأمین نکرده‏ایم.

کاربرد :  این نظریه برای تمامی محیط‏ها کاربرد دارد. چارچوبی که مازلو ارائه نموده، مدیران را یاری می‏دهد تا با تجزیه و تحلیل نظریات، نگرش‏ها، کمیت و کیفیت کار کارکنان و شرایط شخصیتی، بتوانند برای شناسایی سطح نیاز کارکنان که همواره به‏دنبال ارضای آنها هستند، اقدام لازم را بعمل آورند و بعد از شناسایی سطح نیاز هر فرد، مدیر در محیط کاری فرصتهایی را فراهم آورد تا کارکنان بتوانند نیازهای خود را برآورده نمایند.

به‏عنوان مثال، برای ایجاد انگیزه در کارکنان، اصول ذیل باید رعایت شود :

ü     پاداش‏ها مرتبط با عملکرد باشد

ü     پاداش‏ها منصفانه باشد

ü     شخصی که برای انجام کاری برانگیخته می‏شود، باید توانایی انجام کار را داشته‏باشد.

ü      بایستی بین نیازهای سطح پایین و سطح بالا تمایز قایل شد.

و .

نظریة ERG آلدرفر :

در مقابل مازلو، آلدرفر معتقد است که نیازهای افراد سلسله‏مراتبی نیست، زیرا آدم‏ها دوست دارند که اگر کسی می‏خواهد گرسنگی آنها را برطرف کند، باید به احترام آنها هم فکر کند.

نظریة آلدرفر تکمیل‏کنندة نظریة مازلو است.

 

 

تحلیل :  در نظریة آلدرفر به‏طور همزمان به نیازها می‏توان پاسخ داد.

کاربرد :  مطابق نظریة الدرفر، مدیران بایستی بدانند که یک شخص می‏تواند به‏صورت ارادی از پایین سلسله‏مراتب نیازها حرکت کند و به بالاترین سطح برسد، به‏شرطی‏که برای دستیابی به نیازهای ناکام‏ماندة خود تلاش کند.

برای اینکه سطح عملکرد کارکنان افزایش یابد، مدیران بایستی بر روی کارکنان سرمایه‏گذاری نموده به نیازهای سطح عالی کارکنان اهمیت بدهند، کارکنان را شناسایی کرده و آنها را به مشارکت در تصمیم‏گیری تشویق نمایند.

تفاوت نظریة مازلو و آلدرفر :

1 -  در نظریة مازلو تا یک نیاز برطرف نشود، به نیاز بعدی نمی‏رویم، اما در نظریة آلدرفر به‏طور همزمان نیازها را برطرف می‏کنیم.

2 -  در نظریة آلدرفر نیازها سلسله‏مراتبی نیست.

انتقادات وارد بر نظریة مازلو :

1 -  حدود در آن مشخص نیست (نیاز افراد متفاوت است)

 

2 -  احترام از دیدگاه دیگران دلایل مختلفی دارد.  ]احترام در بعضی وراثتی است و برخی‏دیگر آن را کسب می‏کنند (اکتسابی)[.

نظریة بهداشتی ـ انگیزشی هرز برگ :

هرز برگ یک مجموعه از عواملی را که منجر به عدم رضایت شغلی می‏شود، مشخص کرده و آنها را بهداشتی یا نگهدارنده معرفی نموده و همچنین مجموعة عواملی‏دیگر را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می‏شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح نموده است.

عوامل بهداشتی (نگهدارنده) مثل :  حقوق، مقام، شرایط کاری، سرپرستی، خط‏مشی‏ها، مدیریت سازمان، روابط متقابل و . این عوامل مستقیماً با فعالیت کاری افراد ارتباطی ندارد اما وقتی کیفیت آنها کاهش پیدا کند، باعث نارضایتی می‏شود.

عوامل انگیزاننده مثل : شرایط ذاتی شغل، موفقیت، ماهیت شغل، رشد و ترقی، و .

کاربرد :  این نظریه ارتباط خاصی با محیط کاری دارد. مدیران برای اینکه بتوانند در محیط کار ایجاد انگیزه نمایند، لازم است از دانش خود برای اطمینان از اینکه عوامل نگهدارنده در محیط کار وجود دارند، به‏عنوان مبنای انگیزش استفاده نمایند.

عدم وجود عوامل بهداشتی (نگهدارنده) یا کیفیت پایین این عوامل می‏تواند منجر به عدم رضایت نیروی کار شود.

وقتی مدیران عوامل نگهدارندة رضایت‏بخشی در سازمان و محیط کار فراهم نمایند، می‏توانند بر روی عوامل انگیزشی نیز متمرکز شوند.

«علی کاوه ـ بهمن 84»

 

 

 

 

منابع :

1 -  کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تألیف : سیدمحمد مقیمی

2 -  اصول مدیریت و رهبری، تألیف : مرتضی مجدفر

3 -  مدیریت رفتار سازمانی، تألیف : هرسی و بلانچارد ـ ترجمة دکتر علاقه‏بند

4 -  کتاب‏های رفتار سازمانی

/ 2 نظر / 49 بازدید
قاسمی

اگه میشه ادرس کامل مقاله تونو برام بنویسید برای رفرنس میخواهم

قاسمی

سلام. اگر مقدور است ادرس کامل مقاله را بنویسید.برای رفرنس میخواهم باتشکر