اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن بر برداشته شدن موانع ورود به بازار رقابت

 

*اقتصاد دیجیتال سرعت را چه در تولید و چه در تحولات خارج از حوزه تولید به شدت بالا برده است.

*دیجیتالی شدن اقتصاد موجب رشد سریع نوآوری و اختراعات شده است. این سرعت ‌آنقدر بالا است که نوآوری به دغدغه دائمی کار مستمر و روزانه شرکتهاتبدیل شده است. بی سبب نیست که عده از اقتصاد امروزه را اقتصاد مبتنی بر نوآوری  (Innovation-Based Economy) نامیده اند. سرعت نوآوری موجب شده است که دستگاه های بسیار جدید به سرعت منسوخ شوند و استهلاک دستگاه ها جای خود را به استهلاک تکنولوژی دستگاه ها بدهد. شرکتهایی که از این رقابت باز می مانند سریعاً حذف خواهند شد. این روند، تحقیق و توسعه و یادگیری مستمر را به محور فعالیت شرکتها تبدیل کرده است.

*اقتصاد دیجیتالی موجب هم سطح شدن بازارها و حذف اربیتراژ (سودهای دلالی) شده است. قبلاً هر تغییری که در بازارهای مالی نیویورک رخ میداد، همه به سوی سایر بازارها سرازیر می شدند، ولی هم اکنون از طریق شبکه‌، همه جا حضور دارند و لذا زمان انتقال از یک بازار به بازار دیگر به حداقل رسیده است. به همین دلیل است که برخلاف  سالهای قبل تمامی بازارهای بورس یکباره با هم واکنش نشان می دهند و نرخ بازدهی سهامدر بازارهای بوس مختلف به شدت همگرا شده است. این پدیده تحت عنوان برابری نرخ بازدهی (Rate of Return Parity)  در ادبیات اقتصادی مطرح شده است.

*رشد اقتصاد دیجیتال نابرابری را در سطح ملی ( بین گروه های درآمدی کشورهای توسعه یافته) و در سطح بین المللی (بین کشورهای مختلف) افزایش داده است. این پدیده تحت عنوان شکاف دیجیتالی (Digital Divide) در سطحی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دیجیتالی شدن شرکتها و اقتصاد کشورها بهره وری و رقابت پذیری آنها را بالا می برد و سرعت آن نیز خیلی زیاد است، شکاف درآمدی کشورها، شرکتها و گروه های مختلف مردم در حال افزایش است. هرچند که اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است، ولی تاکنون موجب افزایش شکاف دیجیتال نیز شده است و تنها بعضی کشورها قادر بوده اند که با دیجیتالی کردن اقتصاد خود این شکاف را کاهش دهند.

*دیجیتالی شدن اقتصاد کشورهای توسعه یافته و غیردیجیتالی ماندن کشورهای در حال توسعه نابرابری جدیدی را تحت عنوان کاهش نرخ مبادله ایجاد کرده است. ارزش افزوده کالاهای دیجیتالی، به رغم کاهش قیمت، بسیار بالا و ارزش افزوده کالاهای تولیدی در کشورهای در حال توسعه بسیار پائین است. معامله تجاری این دو  نوع کالا در سطح بین المللی در واقع بیانگر انتقال منابع و پس اندازها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می شود.

* تقسیم کار جدیدی در حوزه های اقتصاد جهانی در حال وقوع است. کشورهای توسعه یافته  روز به روز  با دیجیتالی تر شدن و با توسعه دانش و نوآوریهای جدید، تولید کالاهای سنگین و غیر دیجیتالی را به کشورهای در حال توسعه منتقل می کنند. بنابراین کشورهای در حال توسعه به تدریج تولید کننده کالاهائی خواهند بود که سهم تکنولوژی دیجیتالی و دانش در آنها محدودتر است. این پدیده را در روند صادرات و وزن صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی می توان تشخیص داد.

گسترش اقتصاد دیجیتالی و شبکه ای در سطح جهان موجب شده است که مردم کشورهای درحال توسعه به طور مسمتمر و از طریق ارتباط on-Line با آخرین پدیده های جدید کالایی آشنا شوند و به راحتی از طریق اینترنت به آنها دسترسی داشته باشند.

گسترش اقتصاد دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه، هرچند به صورت محدود، منجر به ظهور دوگانگی دیجیتالی (Digital Duality) شده است. عده ای که در این حوزه از فعالیت های اقتصادی مشغول هستند دارای نرخ بازدهی بالاتری خواهند بود.

از آنجا که توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذیر خواهد بود، توسعه آن موجب دوگانگی شدید در درآمدها و بازدهی بخشهای دیجیتالی خواهد شد. به عبارت دیگر توزیع ناعادلانه دیگری در راه است که در صورت عدم اعمال  سیاستهای مکمل موجب نابسامانی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده است که سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه در رقابت جدی با سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه قرار گیرند و مخاطرات جدیدی را تجربه کنند. در تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی مشخص گردید که سیستم بانکی ایران در مقابل سیستم دیجیتالی بانکی کشورهای دیگر به شدت ناتوان است. بازار بورس و به طور کلی بازارهای مالی اگر به روی اقتصاد جهانی  باز شوند به شدت تحت تاثیر موج سرعت و گسترش بازارهای مالی دیجیتالی شده جهانی قرار خواهند گرفت و تغییرات غیر قابل انکاری را تجربه خواهند نمود.

تغییرات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی، تغییرات حجم پول در اثر دیجیتالی شدن دریافتها و پرداختها، توسعه تجارت داخلی و تجارت بین المللی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، فرهنگ عمومی مردم، مطبوعات و سایر رسانه ها و تحت تاثیر گسترش سریع اقتصاد دیجیتال قرار خواهند گرفت. 

 

منابع:

پوردلیرسعید ، نگاهی به مفهوم ثروت دراقتصاد دیجیتالی  /  www.aftab.ir

-امین الهی محمدحسین ، دگرگونی تجارت   / http//amin ollahi.com  

-خوارزمی شهیندخت ، ایران و انقلاب دیجیتال  /  www./irirg.ir

-فرنود حسنی ، ایران و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتالی /

-فاضلی نعمت الله ، دیجیتالی شدن به سبک ایرانی /  www.hamshahri online.ir

-ولی شریعت پناهی زهرا ، بازهم مشکل زیرساخت  / www.aftab.ir

خوارزمی ، شهیندخت ، کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال درایران / 

-صباغیان علی ، دولت دیجیتال /  www.ict world

پیام اتاق ارومیه - سال چهارم - شماره سوم /

/ 0 نظر / 19 بازدید