محمدی رئیس کل گمرک ایران : گمرک الکترونیک می آید

 گفتگوی مشروح مهر با محمدی رئیس کل گمرک ایران
گمرک الکترونیک می آید / اصلاحیه قانون گمرکی در کارگروه تحول

رئیس کل گمرک ایران از استقرار سیستم آسیکودا در سه گمرک در دهه فجر ، ادغام برخی گمرکات، ایجاد گمرکات...

/ 0 نظر / 10 بازدید