چرا چهارشنبه سوری!؟

از قدیم الایام تا جایی که یادم می آید در هفته اخر منتهی به انتهای سال منتظر فرارسیدن عصر سه شنبه ای بودیم که با شادی و آتش بازی سپری می شد. تو آون ایام خبری از ترقه های جور و با جور نبود فقط آتشی بود که از چوبهای جنگلی بر افروخته میشد و در کنار آن نیز در محیطی هموار در فواصل کوتاه مقداری کاه گذاشته میشد و با رخت بر بستن خورشید سه شنبه کاه ها به اتش کشیده میشد و پیر و جوان خانواده از روی آتش به نوبت می پریدند و شادی می کردند هر چند ما آن زمان و حتی حالا هم نفهیمدیم که فلسفه آن آتش بازی و پریدن از روی آتش چی بود.  ولی یک نکته یادمان نرفته که واقعا شادی می کردیم و آن شادی برای ما آن زمان کافی بود یادش به خیر!  شادی می کردیم و هیچکدام نگران کوچکترین ناراحتی یا صدمه برای خودمان و دیگران نبودیم . ولی نمی دانیم که چی شد که حالا همه نگرانیم که مبادا  در مراسم چهارشنبه سوری امسال کسی صدمه ببیند! یاد  قدیما بخیر ّباشه !  نمی دانیم میشه بازهم چهارشنبه سوری مثل آن زمانها برگزار بشود! یا اینکه سالهای اینده اصلا چهارشنبه سوری در فضای مجازی اینترنتی برگزار بشود تا کسی نکران آسیب دیدن کسی نباشه!؟

/ 0 نظر / 6 بازدید