تجارت سیار - Mobile Commerce - ملاحظات و پیشنهادات

با این وجود مشکلاتی از قبیلموانع مالی،موانع عملیاتی، موانع سازمانی و موانع فنی نیز بر تجارت سیار وارد است. ایران هنوز به لحاظ امنیتی, زیرساخت‌های ارتباطی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجه است تا بتواند از آن به عنوان ابزار تجاری استفاده نماید،در این راستا راهکار‌های زیر می‌‌تواند در جهت رفع موانع و توسعه تجارت سیار موثر باشد:

_ توسعه و ارتقاء شبکه مخابراتی: پوشش گسترش و سرعت بالای انتقال اطلاعات دو عامل اساسی هستند که می‌بایست در شبکه مخابراتی کشور در نظر گرفته شود.

_ ترویج استفاده از PDA ها: برای فائق آمدن بر مشکلات محدودیت‌های فیزیکی و فنی گوشی‌های تلفن همراه، کاربران باید در مورد استفاده از ابزارهای جدید PDA تشویق و راهنمایی شوند.

_ سیستم پرداخت سیار ملی: به منظور مدیریت صحیح تجارت سیار، باید یک سیستم پرداخت سیار ملی طراحی شود که تمام پرداخت‌های سیار کشور از آن طریق هدایت و نظارت شود.

_ اجرایی شدن قوانین: برای ایجاد بسترهای سیستماتیک و کارآمد می‌بایست قوانین مربوطه به صورت دقیق و جامع هر چه سریعتر اجرایی شوند

_ اتصال به شبکه‌های بین‌المللی: پس از اتصال شبکه سیار به شبکه‌های بین‌المللی، امکان ارائه و دریافت خدمات بانکداری بین‌المللی در سطح بین‌المللی وجود خواهد داشت.

_ آموزش: آموزش‌های فنی و کاربردی ، هم برای پرسنل شبکه‌های تجارت و سیار و هم برای کاربران این خدمات در نظر گرفته شود.

_ دانش فنی: روزآمد نمودن دانش فنی شبکه‌های سیار از طریق واردات فن‌آوری و یا با تکیه بر توان فنی داخلی، مورد توجه جدی قرار گیرد.

_ بازاریابی: تجزیه و تحلیل بازار و سنجش امکانات توسعه در تجارت سیار توسط سازمان‌های دولتی در سطح کلان و ارائه‌دهندگان این خدمات در سطح خرد انجام شود.

_ استانداردهای ملی و جهانی: استاندارد سازی خدمات و فعالیتهای حوزه تجارت سیار در سطح ملی و بین‌المللی انجام شود.

_ حمایت: به نگهداری ، حمایت و ارتقاء سیستم‌ها پس از راه‌اندازی توجه شود.قابل ذکر است اجرای این پینشهادات تنها از طریق تعامل و همکاری سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و شرکتها و مؤسسات بخش خصوصی از سوی دیگر امکان پذیر می‌باشد و در این مسیر دولت و به خصوص وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در فراهم نمودن بسترها و زیرساخت‌ها نقش اساسی بر عهده دارند و شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات و به خصوص بانک‌ها به عنوان ارائه دهندگان خدمات سیار نقش اساسی در هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها، استانداردسازی فرآیندها و تأمین امنیت شبکه‌های تجارت سیار به عهده خواهند داشت.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید